Kututek A.Ş. Bilişim Hizmetleri

Güvenlik Kamera Çözümleri

Hayatımızın önemli bir parçası olan güvenlik, artık en önemli ihtiyaçlarımız arasına girmiş bulunmaktadır. Birçok adli olayın aydınlanmasına olanak sağlayan güvenlik kamera sistemleri işletmeniz ve evlerinizin 7/24 izlenmesi ve korunmasına katkı sağlar.

Kamera sistemleri öncelikle caydırıcılığı ile tercih sebebidir. Hırsızlık, gasp, saldırılar vb. suçların işlenmesinde suçluları iki kez düşündüren bir güvenlik önlemidir. Uzun süreli kayıt imkânlarının gelişmesine paralel olarak artan video kalitesi sayesinde gece ve gündüz görüntülerin net olarak alınabilmesi güvenlik sisteminin amaçlarına hizmet etmektedir. Özellikle büyük işletmeler ve kalabalık insan trafiğinin olduğu mağazalarda önemi daha bir yüksektir. Büyük mağazalarda sağladığı caydırıcılık çok önemlidir. Turistik tesisler ve alışveriş mağazalarında müşteriye güven vermektedir.

Proje Kurulum & Yönetim Hizmetleri

Çözüm ortaklarımızın ihtiyaç duyduğu projenin doğru şekilde organize edilmesi, kaynakların planlanması, planlanan hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi, sürekli ihtiyaçların ve tedarik süreçlerinin yönetilmesi disiplinidir. Projeler belirli özgün hedef ve sürelerde özel amaçlara ulaşmak için planlanmakta, genellikle faydalı bir değişim, gelişim ya da katma değer sağlamak için uygulanmaktadır. Projelerin başarılı olması, onları kalıcı, sürekli tekrarlanan, hizmet ve servis amaçlı her zamanki işletme operasyonlarından farklı yapar. Çözüm sağladığımız iş ortaklarımızın zorlu başarı hedeflerine ulaşmak, projelerin ancak etkin yöntemlerle yönetilmesine ve uygulanabilmesine bağlıdır.Bilgi Teknolojileri ile iç içe yaşamanın bir getirisi olarak organizasyonlar, kendi kurumsal ihtiyaçları veya hizmet verdikleri kitlenin ihtiyaçlarına yönelik sayısız proje gerçekleştirmektedir. Yeni ürün, hizmet ve süreçlerin tasarımı, güncelleme ve revizyonlar gibi oldukça geniş bir çerçevesi olan Proje Yönetimi titizlik ve bilgi birikimi gerektiren önemli bir disiplindir.

Bilgi Güvenliği Çözümleri

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ile birlikte veri ve iletişim güvenliği ihtiyaçları da artmaktadır. Kututek, artan güvenlik ihtiyaçlarını göz önüne alarak özellikle Internet’e açık sistemlerde, geniş alan ağ bağlantılarında, VPN/INTRANET/EXTRANET uygulamalarında ve yerel alan ağ üzerinde müşterilerinin bilgi ve iletişim güvenlik uygulamaları konusundaki ihtiyaçlarını da karşılar.Bilişim teknolojilerinde güvenlik çok yönlü bir kavram olarak ele alınmalıdır. Şirketlerin sistemlerine yapacakları güvenlik yatırımı, korumaları gereken sistemlerin ve verilerin kritik olma seviyesine göre belirlenir. Çünkü 3. kişilere açık ağ bağlantılarında % 100 güvenlik ancak bağlantının kesilmesi ile mümkün olur. Kututek Bilişim Sistemleri, güvenlik çözümlerinde % 100’e yaklaşmak ve güvenlik açıkları olasılığını en aza indirmek hedefi ile çalışır.Kututek Bilişim Sistemleri güvenlik çözümlerinde, korunacak sistemin kritiklik seviyesine göre kademeli güvenlik sistemleri ve ayrıntılı güvenlik politikaları çerçevesinde uygulamalar gerçekleştirilir. Güvenlik çözümlerinde detaylı bir analiz, doğru güvenlik politikaları yaklaşımı, risklerin saptanması, gözlemlemek, korumak ve izlemek yani sürekliliği sağlamaktır.

Veri Depolama Ürünleri

Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ve bilgisayar kullanımının artması nedeni ile gerek iş gerekse kişisel verilerimizin dijital ortamlarda saklanması ihtiyacını ortaya çıkartmıştır. İhtiyaç duyulan bu verileri saklamak istediğimizde karşımıza üç çözüm çıkmaktadır.Depolama sistemleri verilerin sağlıklı bir şekilde kaydedilmesini, erişilmesini ve yönetilmesini sağlayan sistemlerdir. Dünya üzerinde disk kapasitelerinin de artması ve depolama ihtiyaçlarının artması nedeniyle kullanılan depolama alanları sürekli artmaktadır. 2008 yılından beri veri kapasitesindeki yıllık artış %43ün üstündedir.

Altyapı ve Yapısal Kablolama Hizmetleri

Yapısal kablolama, data ( bakır ve fiber) , ses, Şebeke, UPS ve güvenlik sistemi sinyallerinin düzgün şekilde iletimini sağlamak üzere yapılan ve bu sistemleri tek bir çatı altında toplayarak yönetebilmeye ve gerektiğinde genişletmeye imkan sağlayan bir altyapı çalışmasıdır. Yapısal kablolama ile kurumların en önemli ihtiyaçlarından biri haline gelen veri ve enerji iletiminin, sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Yapısal kablolama çözümleri kategoriler ile tarif edilir. Bir kablolama çözümünün kategorisi veri aktarım hızını belirler. Sizin için standartlara göre özenle test edilmiş en uygun kablolama kategorileri ile çözümler sunuyoruz.

Telefon Destek Hizmeti

Kututek Bilişim Sistemleri’nin Sözleşmeli Hizmetleri, sistemlerinizin kesintisiz ve yüksek verimde çalışabilmesi amacına yönelik ihtiyaçlarınıza özel hizmetleri kapsar. Telefon desteği, uzaktan erişim ile müdahale, yerinde müdahale, koruyucu bakım, dilerseniz parça dâhil, dilerseniz parça hariç onarım hizmetleri sunar. Bu hizmetlerden birkaçını ve ya hepsini bir arada alabilirsiniz. Kututek, firmanızı, sadece ihtiyacınız olan ve istediğiniz hizmetleri seçerek güvenli ve kesintisiz çalışma imkânına kavuşturur.